Politica noastră
de sustenabilitate

Planeta noastră, responsabilitatea noastră

Acționează
sustenabil!

Compania noastră se angajează să protejeze mediul înconjurător prin implementarea de practici sustenabile în toate aspectele activității noastre. Fiecare pas pe care îl facem este ghidat de dorința de a crea un viitor mai verde pentru generațiile viitoare și nu numai. Inovăm și investim constant in tehnologii și practici prietenoase cu mediul, asigurându-ne că minimizăm impactul negativ asupra acestuia.

Sustenabilitatea se afla în centrul valorilor noastre și face parte din viața de zi cu zi a companiei. Tratăm cu maximă seriozitate acest subiect și ne propunem un întreg lanț sustenabil, de la producție, logistică și până când produsele noastre ajung pe rafturile magazinelor.

Având în vedere implicarea continuă a companiei în respectarea și aplicarea principiilor și direcțiilor europene cu privire la politicile de sustenabilitate, în cadrul Grupului Băneasa au fost adoptate o serie de inițiative / proiecte ce susțin reducerea amprentei de carbon și principiul dezvoltării durabile.

Cuprins:

Environmental Sustainability
 • Instalarea de panouri fotovoltaice – compania a luat în considerare lupta împotriva schimbărilor climatice și a adoptat o serie de măsuri care contribuie la decarbonizarea sistemului energetic, prin producerea de energie din surse regenerabile; în anul 2023 a fost finalizată investiția in panouri fotovoltaice instalate pe acoperișul fabricilor și al depozitelor de marfă, având o putere instalată de 512 kWh;
 • Electrificarea parcului auto prin atingerea unei ponderi de 50% a mașinilor electrice și hibride din flota auto, până la finele anului 2030;
 • Modernizarea instalațiilor de reciclare a apei în scopul asigurării unui grad înalt de epurare înainte de evacuarea apelor uzate;
 • Eficientizarea consumurilor de energie electrică prin utilizarea becurilor LED (cu ajutorul cărora se pot face economii la energia electrică până la 80%), folosirea unui iluminat inteligent (utilizarea surselor de lumina separate pentru diferite părţi ale încăperilor) si instalarea la grupurile sanitare a urscătoarelor de mâini electrice cu senzor și oprire automată;
 • Modernizarea a peste 80% din totalitatea motoarelor care acționează utilajele de măcinare a cerealelor și fabricația de paste făinoase prin înlocuirea cu motoare de ultimă generație, cu consum redus;
 • Montarea unei instalații de desprăfuire la descărcarea cerealelor în siloz și a unei instalații de absorbție a prafului la încărcarea făinii în cisterne și a tărâței. Prin această investiție complexă se asigură descărcarea a 500 de tone de grâu pe zi și încărcarea a peste 200 de tone de făină și tărâte pe zi, cu respectarea normelor de mediu impuse de legislație;
 • Achiziționarea unei instalații complexe de spălare a matrițelor, prin care s-a redus cantitatea de apă uzată cu 90%. Se economisesc asftfel peste 100 mc de apă lunar;
 • Achiziționarea a două centrale de producere a apei calde și înlocuirea celor vechi, având ca scop reducerea consumului de gaz cu 40%;
 • Eficientizarea consumurilor de apă prin instalarea unor senzori la toate vasele de toaletă, prevăzute cu sistem inteligent de detecție în infraroșu a utilizatorului, și instalarea de rezervoare cu clapetă de acționare pentru sistem dublu de tragere a apei;
 • Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de reciclabilitate a ambalajelor produselor noastre, reducerea ponderii plasticului, prin realizarea unor investiții masive în materiale de ambalare noi, cu un grad sporit de reciclabilitate, și în tehnologii de ambalare aferente;
 • Plantarea a 320 de pomi fructiferi (cireși, vișini, caiși, gutui, meri, peri, pruni, piersici – câte 40 de bucăți din fiecare) și întreținerea unei suprafețe mari de spații verzi în incinta fabricilor noastre, întrucât se cunoaște faptul că, printre principalii absorbanți de dioxid de carbon din atmosferă, se numără spațiile verzi, în calitate de receptor natural;
 • Adoptarea unui plan concret de reciclare a deșeurilor, prin eficientizarea aplicării principiului de colectare selectivă și predarea unei cantități cât mai mari de deșeuri generate pe amplasament, operatorilor economici valorificatori, în detrimentul predării acestora pentru eliminare;
 • Proiecte de optimizări logistice derulate în colaborare cu partenerii de distribuție, pentru a reduce numărul de curse de transport marfă și, implicit, impactul negativ al consumului de combustibil;
 • Valorificarea eficientă a produselor secundare și subproduselor rezultate din producție, prin reutilizarea în alte industrii sau ca hrană pentru animale, evitând la maximum deșeurile alimentare;
 • Întocmirea și respectarea unui program de eficientizare si de mentenanță pentru a asigura buna funcționare a echipamentelor pentru o durată de timp cât mai îndelungată și cu un consum cât mai redus de resurse.

impactul social și economic

Social and Economic Sustainability
 • Intrucât susținem cu tărie practicile corecte de muncă și bunăstarea angajaților, incepând cu anul 2022 suntem certificați BSCI, implementarea acestor standarde garantând practic respectarea unor condiții de producție responsabile din punct de vedere social și dovedind explicit și vizibil condițiile de muncă echitabile și securitatea ocupațională a angajaților noștri;
 • Alegerea surselor de aprovizionare locale pentru materii prime, ambalaje, și servicii și susținerea fermierilor locali cu care colaborăm strâns pentru creșterea calității recoltelor și previzibilitatea desfacerii;
 • Implicarea în tot mai multe inițiative educaționale pe teme legate de sustenabilitate, prelegeri despre nutriție și cultură alimentară;
 • Dezvoltarea unui program de instruire pentru angajații-cheie care vizează îmbunătățirea gradului de conștientizare, abilități și cunoștințe pe teme 
de sustenabilitate;
 • Investiții în cercetare și dezvoltare pentru a crește digerabilitatea, calitatea produselor și pentru a satisface consumatorii cu cerințe alimentare speciale;
 • Comunicare de marketing corectă și responsabilă, cu accent pe campanii de conștientizare a consumatorilor (etichete durabile pe ambalaje, sfaturi pentru gătit sustenabil, educație nutrițională, etc.);
 • Donații și sponsorizări în cuantum de peste 10 tone de produse alimentare anual, în sprijinul unei multitudini de entități sociale non-profit;
 • Construirea unui teren de sport în aer liber și a unei săli de sport închisă – practicarea sportului reprezintă o modalitate excelentă de socializare și de susținere a sănătății prin mișcare. În plus față de avantajele pe care le are practicarea unui sport în aer liber, cum ar fi lumina naturală, complexul interior oferă posibilitatea desfășurării unor jocuri dintre cele mai diverse: de la fotbal, handbal, până la baschet, tenis sau roller skating.

PROMISIUNEA NOASTRĂ

 

Pentru a ne asigura că măsurile de sustenabilitate sunt nu doar implementate, ci și eficace, monitorizarea regulată a performanțelor este indispensabilă. Aceasta înseamnă stabilirea unor indicatori de performanță clar definiți și măsurabili, precum emisiile de CO2, consumul de resurse, reciclarea deșeurilor, etc. Monitorizarea se realizează printr-un cadru transparent și obiectiv, cu raportări periodice care să ofere o imagine clară a progreselor făcute.

Credem cu tărie că prin aceste abordări, compania poate nu doar să își îndeplinească responsabilitățile ecologice și sociale, dar și să construiască un avantaj competitiv pe termen lung, sporind loialitatea clienților și angajaților și creând un mediu de afaceri sustenabil pentru viitor.