Politică Confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, noi, Grupul Baneasa, alcatuit din M.P. BANEASA-PASTE S.A., cu sediul în localitatea Buftea, Str. Rasaritului, nr. 47B, corp C1, etaj partial, judetul Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/2451 /2012, Cod unic de înregistrare 22650853 și din M.P. BANEASA MOARA S.A., cu sediul în localitatea Buftea, Str. Rasaritului, nr. 47, corp C8, etaj partial, judetul Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/2303 /2012, Cod unic de înregistrare 22650861 (denumit în continuare „Noi” și/sau “Grupul”), dorim sa ne asumam angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât sa ne bucuram în continuare de încrederea dumneavoastra.

Aceasta nota de informare este detalierea a cum, când și de ce va prelucram datele cu caracter personal, conditiile în care le putem dezvalui altora și cum le pastram în conditii de siguranta.

Daca aveti orice întrebare privind modalitatea în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, ne puteti trimite o solicitare la adresa din Buftea, Str. Rasaritului, nr. 47B, corp C1, etaj partial, judetul Ilfov sau un email la adresa noastra dataprotection@mpbaneasa.ro .

Obținem date cu caracter personal în mod direct

Ca regula, obtinem date cu caracter personal (adica orice informație privind o persoana fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra.

Vom obtine datele dumneavoastra de identificare și de contact (cum ar fi numele, prenumele, pozitia detinuta în cadrul entitatii pe care o reprezentati, adresa de email, numarul de telefon) în cazul în care:

 • entitatea pe care o reprezentati dorește sa aiba o relatie contractuala cu Noi;
 • doriti sa aveti o relatie contractuala cu Noi;
 • doriti sa fiti angajat al nostru;
 • doriti sa primiti informari cu privire la activitatea noastra.

Putem obține date cu caracter personal în mod automat

Pot exista situatii în care obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal în mod automat.

Astfel, în cazul în care vizitati pagina noastra de internet, detalii privind geolocalizarea si traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.

Vom interactiona cu dumneavoastra în mediul online si fizic.

Prelucram datele cu caracter personal în scopuri determinate

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal în scopuri determinate.

Astfel, în functie de relatia dintre dumneavoastra și Noi, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamântul dumneavoastra, daca sunt necesare pentru încheierea si desfașurarea relatiilor noastre contractuale, daca sunt necesare ca Noi sa ne îndeplinim obligatiile legale (respectiv conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile ce ne sunt aplicabile sau în vederea aplicarii legii și cooperarii cu autoritatile competente, inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale și judiciare) sau daca exista interese legitime ale noastre cu ocazia prelucrarii.

De exemplu, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca avem consimtamântul dumneavoastra pentru primirea de informari cu privire la activitatea noastra.

Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza în baza consimtamântului, veti avea posibilitatea de a va retrage consimtamântul prin transmiterea unei cereri scrise prin poșta la adresa din Buftea, Str. Rasaritului, nr. 47B, corp C1, etaj partial, judetul Ilfov sau prin email la adresa dataprotection@mpbaneasa.ro

În plus, vom prelucra datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:

 • prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor asociate activitatii noastre;
 • în legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, întocmirea documentatiei necesare încheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;
 • cooperarea cu autoritatile publice;
 • gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.

 

Putem dezvalui datele cu caracter personal unor terte parti Pentru a facilita desfasurarea activitatilor în legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzând afiliatii si partenerii nostri, cum ar fi:

 • furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, arhivare;
 • consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;
 • autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile

 

Vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal în afara Spatiului Economic European doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând masuri de protectie adecvate si notificându-va atunci când este cazul

Garantam drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, garantam respectarea drepturilor dumneavoastra:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a va sterge fara întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii care se aplica în cazul în care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;
 • dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului în care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
 • dreptul de a va retrage consimtamântul în orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza în mod similar, cu exceptia cazului în care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului sau este permisa de lege.

 

Cu exceptia dreptului de a formula o plângere în fata unei autoritati de supraveghere, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri scrise prin posta la adresa din Buftea, Str. Rasaritului, nr. 47B, corp C1, etaj partial, judetul Ilfov sau prin email la adresa noastra dataprotection@mpbaneasa.ro

Prelucram în mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

Nu solicitam în mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Daca situatia o va impune, vom prelucra datele cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai daca si în masura în care consimtamântul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de parinte sau de titularul autoritatii parintesti asupra acestei persoane.

Pastram datele cu caracter personal pe o perioada limitata

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Detinem masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.